Fransk turism

 • Kortare vistelse (< 90 dagar)

  Svenska medborgare kan resa in i Frankrike med ett giltigt pass, ett provisoriskt pass eller ett nationellt ID-kort utfärdat av Polisen. Resehandlingen måste vara giltig under hela vistelsen i Frankrike. Observera att (...)

  Läs fortsättningen

 • Längre vistelse (> 90 dagar)

  Svenska medborgare och övriga EU-medborgare får vistas längre än 90 dagar i Frankrike, men måste då uppfylla kraven om uppehållsrätt (genom arbete, studier eller bevis på tillräckliga egna medel för sin försörjning). Se (...)

  Läs fortsättningen

 • Köra bil i Frankrike

  Trafikreglerna finns till för att begränsa antalet olyckor, i synnerhet de med dödlig utgång. Var och en, boende och besökande i landet, måste respektera reglerna.
  Körkort

  Läs fortsättningen

Upp