100-årsjublieum för Svenska Handelskammaren i Frankrike (30 november 2015)

JPEG

Den 30 november 2015 firar Svenska Handelskammaren i Frankrike, Chambre de Commerce Suédoise en France, sitt 100-årsjubileum i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia. Jubileumsfirandet inleds av en högnivåkonferens, som dels syftar till att belysa svenska, internationella företags kompetens och styrkor och dels att stärka samarbeten och kontakter gentemot Frankrike med målet att främja hållbar tillväxt. Konferensen följs av en galamiddag.

Läs hela programmet här.
Läs mer om anmälan här.

Senast uppdaterad 18/01/2017

Upp