32 svenska ungdomar deltog i en simulering av klimatförhandlingarna (31 oktober 2015) [fr]

Den 30 november till den 11 december 2015 äger klimatmötet i Paris (COP21) rum. En månad före det officiella öppnandet, den 31 oktober, anordnade Frankrikes ambassad, tankesmedjan Fores och Utrikespolitiska Institutet (UI) i samarbete med Institut Français de Suède en simulering av de internationella klimatförhandlingarna.

32 unga svenskar från 10 universitet, icke-statliga organisationer och politiska partier deltog. Jacques Lapouge, Frankrikes ambassadör i Sverige, inledningstalade, då han delade med sig av sina erfarenheter inom klimatförhandlingar samt påminde om COP21:s utmaningar. Deltagarna indelades i delegationer bestående av tre personer. Var grupp representerade ett land och fick försvara sina positioner och intressen för att slutligen nå en gemensam överenskommelse. Deltagarna fick framförallt arbeta med två aspekter av klimatförhandlingar: finansiering och åtgärder för att minska de negativa effekterna av växthusgaser.

Den här simuleringen gav deltagarna möjlighet att bättre förstå komplexiteten bakom internationella klimatförhandlingarna och de politiska, ekonomiska och sociala utmaningar som medföljer. Evenemanget var också ett tillfälle att belysa det civila samhällets mobilisering, framförallt bland unga, i kampen mot klimatförändringarna.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp