AFE bevakar rättigheterna för utlandsfransmän [fr]

Församlingen för fransmän i utlandet (Assemblée des Français à l’Etranger, AFE) har ett av sina två årliga möten i Paris denna vecka, 2-6 oktober 2017.

AFE består av 90 konsulära rådgivare som har utsetts bland de 443 som finns runt om i världen (här är de två som verkar i Sverige).

Organisationens uppdrag är att vara talesperson för fransmän i utlandet och försvara deras rättigheter. Den fungerar som en remissinstans för såväl regeringen som nationalförsamlingen och senaten. Organisationen har sex kommissioner som arbetar med olika områden:
• Finans, budget och skattefrågor
• Utrikeshandel, hållbar utveckling, arbete och utbildning
• Lagar, regler och konsulära angelägenheter
• Säkerhet och skydd av personer och egendom
• Undervisning, kulturfrågor, audiovisuell verksamhet och franskspråkighet
• Sociala frågor och militärveteraner

Under mötet denna vecka höll president Emmanuel Macron ett tal om hur viktiga fransmännen i utlandet är. Han nämnde franskspråkighetens (francophonie) ställning som en som en av de viktigaste frågorna och att man ska utveckla mer digitala utbildningar. Under första halvåret 2018 kommer han att presentera en strategi för att främja franska och flerspråkighet i världen.

Macron påpekade även att inget annat land erbjuder så mycket tjänster och stöd till medborgare bosatta utomlands som Frankrike gör, men att dessa tjänster ibland är onödigt komplicerade och okända. Därför behövs en modernisering av administrationen.

Senast uppdaterad 04/10/2017

Upp