Ambassadens klimatattaché i intervju om Frankrikes energipolitik

Tidningen ETC har skrivit om Frankrikes energipolitik och samtidigt intervjuat ambassadens klimatattaché Julien Grosjean om grön omställning, elproduktion, koldioxidneutralitet och solkraft.

Tidningen ETC har skrivit om Frankrikes energipolitik och samtidigt intervjuat ambassadens klimatattaché Julien Grosjean. I en artikel som publicerats både i pappersform och på tidningens hemsida berättar Julien om konkreta kliv för att nå de klimatmål som den franska regeringen har satt upp. Hur ska beroendet av kärnkraften minskas? När är målsättningen att landet blir koldioxidneutralt? Om det och andra åtgärder inom den övergripande gröna omställningen kan man läsa här: etc.se

https://www.etc.se/klimat/fornybart-ersatter-karnkraft-i-frankrike

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp