Ambassadör Lapouge besökte Örebro (10-11 april 2015) [fr]

Frankrikes ambassadör i Sverige, Jacques Lapouge, besökte Örebro den 10-11 april 2015. Den 11 april närvarade han under ett möte för Sveriges samtliga Alliance Française-föreningar, vilket var ett tillfälle att lyfta fram alla föreningars insatser samt ha ett utbyte kring hur deras arbete kan stärkas ytterligare i framtiden. I samband med mötet firades även 80-årsjublieumet för Alliance Française Örebro.

JPEG

Under Örebrovistelsen fick ambassadör Lapouge även tillfälle att träffa kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom och länsråd Kjell Unevik. Ambassadören besökte även Örebro Universitet, där han i närvaro av ett hundratal studenter och rektor Jens Schollin höll ett föredrag om den kommande klimatkonferensen COP21 i Paris på temat The road to the Paris conference on climate change.

JPEG

Senast uppdaterad 23/05/2018

Upp