Ambassadör Lapouge träffade Mona Sahlin (21 januari 2015) [fr]

Den 21 januari 2015 träffade ambassadör Jacques Lapouge Mona Sahlin, Sveriges nationella samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. En stor del i kampen mot terrorismen är ett tidigt förebyggande av radikalisering, på Internet och på annat håll. Frankrike har inrättat ett gratis telefonnummer som är tillgängligt för familjer och anhöriga till unga som genomgår en radikaliseringsprocess, vilket tillåter att social hjälp kan mobiliseras. Under mötet med ambassadör Lapouge presenterade Sahlin huvudpunkterna i sitt arbete. Samarbete och utbyte av bästa arbetsmetod mellan regeringarna i båda länderna är viktiga.

 

Läs mer om Frankrikes arbete mot radikalisering här (text på engelska): http://www.gouvernement.fr/en/anti-terrorism-the-prime-minister-announces-exceptional-measures?55pushSuggestion=Teaser
 

JPEG
Ambassadör Jacques Lapouge och Mona Sahlin
 

Senast uppdaterad 23/05/2016

Upp