Ambassadören om internets framtid i SvD

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver ambassadör Cvach om internets utveckling och framtid. Han understryker att vi står i ett vägval, där vi bör påverka nätet att bli en mer etisk, rättvis och säker plattform.

”Med rätt regleringar kan nätet bli rättvist, etiskt och säkert. Frankrike anser att EU kan skapa det regelverk som behövs för att undvika att starkast vinner. Vilket internet vill ni svenska medborgare, företag och politiker ha? frågar Frankrikes ambassadör David Cvach.”

Så står det i inledningen till den debattartikel undertecknad ambassadör David Cvach som Svenska Dagbladet publicerade den 23 oktober 2019. Han argumenterar att de grundvärderingar som internet skapades efter inte längre vägleder dess utveckling. De negativa konsekvenserna syns tydligt inom ekonomi, etik och säkerhet. Situationen är dyster, men kan vändas med gemensamma insatser på EU-nivå.

Här finns texten i sin helhet: https://www.svd.se/ambassador-vilket-internet-vill-sverige-ha

PNG - 543.7 kb
Tribune internet SvD
SvD

Senast uppdaterad 24/10/2019

Upp