Ambassadörens Umeå-besök (8-9 juni 2015) [fr]

Den 8-9 juni var ambassadör Jacques Lapouge i Umeå. Utöver möten med representanter inom näringslivet, besökte han Umeå universitet och designhögskolan. Han träffade även aktörer inom kultursektorn för att få del av erfarenheterna från kulturhuvudstadsåret.

JPEG
Besök på Polarbröd. Från vänster: Honorärkonsul Michel Gautier, marknadsdirektör Anders E Johansson, vd Karin Bodin, ambassadör Jaques Lapouge och styrelseordförande Anna Borgeryd.

JPEG
Besök på kulturcentrat Väven.

Senast uppdaterad 23/05/2018

Upp