Ansöka om visum till Frankrike från Sverige

Visumansökningar som görs i Sverige handläggs av Konsuläravdelningen på Frankrikes Ambassad i Stockholm.

För att få information, förbereda och lämna in din ansökan eller få information om status på din ansökan, vänligen gå till France-visas den officiella hemsidan för visum till Frankrike.

France-visas är portalen där du hittar all information du behöver om din ansökan samt vägledning för varje steg i processen (förberedelse, ifyllning, inlämning och uppföljning).

Visumansökans olika steg

Behöver du visa ?

PNG Med hjälp av visa assistenten, kan France-visas hjälpa dig avgöra, utifrån din egen situation, om du behöver visa och i så fall vilket. Den kan också tala om för dig vilka handlingar du kommer att behöva samt priser.

Fyll i din ansökan på nätet

PNG Om det visar sig att du behöver visum till Frankrike kan du fylla i din ansökan på hemsidan. Du kommer att behöva skapa en profil. France-visas kommer att leda och stötta dig under hela processen.

Lämna in din ansökan

PNGNär du har fyllt i din ansökan på hemsidan ska du lämna in den på behörig visakontor. France-visas ger dig all information om vart du ska vända dig och hur du ska gå tillväga för att lämna in din ansökan.

Följ upp din ansökan

PNG Följ upp din ansökan ->https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/suivre-votre-demande], se när och hur du kan få tillbaka ditt pass samt förbered din ankomst till Frankrike

Observera

Beroende på medborgarskapsland och tid på året kan det finnas väntetider för inlämning av ansökan samt handläggning.

Därför rekommenderas att ansöka i god tid före beräknad avfärd

Senast uppdaterad 15/06/2018

Upp