Ansökan till mobilitetsprogram (höstterminen 2015)

JPEG

Frankrikes ambassad / Institut français de Suède stödjer mobilitet mellan Sverige och
Frankrike bland forskare och doktorander genom tre olika program:

Ömse: för doktorander som förbereder en avhandling inom cotutelle-avtalunder handledning av såväl svenska som franska universitet/högskolor
Ansökningsperiod: 1-30 september 2015.

Frö: för forskare verksamma i Sverige som vill förlägga en vistelse till Frankrike
Ansökningsperiod: 1-31 oktober 2015.

Tor: för forskare verksamma i Frankrike som vill förlägga en vistelse till Sverige
Ansökningsperiod: 1-30 november 2015.

Programmen är öppna för forskare/doktorander av samtliga nationaliteter.

Kontakt: mobilitet@institutfrancais-suede.com

Senast uppdaterad 19/01/2017

Upp