Antagandet av en lag om transparens i Frankrike (8 november 2016) [fr]

Frankrikes parlament antog tisdagen den 8 november 2016 en lag som rör transparens, kampen mot korruption och moderniseringen av ekonomin.

Den internationellt sett ambitiösa lagstiftningen som fått namnet ”Sapin II” efter den franske finansministern Michel Sapin, syftar till att göra Frankrike till ett gott exempel i kampen mot korruption och att bidra till en positiv bild av Frankrike i utlandet.

Lagen innebär exempelvis att man i kontakt med offentliga myndigheter måste redogöra för sina eventuella privata intressen som kan tänkas stå i konflikt med myndighetens utövande. Därtill måste franska företag numera offentliggöra sin skattedeklaration och företagets vinst.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp