Arctic Challenge Exercise 2015 (25 maj–5 juni 2015) [fr]

Den 25 maj–5 juni 2015 deltar Frankrike i en av de största flygövningarna i Europa, vilken äger rum i Sveriges, Finlands och Norges luftrum.

Frankrike kommer att medverka i en av de största flygövningarna i Europa, Arctic Challenge Exercise (ACE 2015), som innebär att ett hundratal flygplan skickas till övningar i Sveriges, Finlands och Norges luftrum mellan den 25 maj och den 5 juni.

Flygplanen kommer att utgå från flygbaserna Bodø i Norge, Rovaniemi i Finland och Kallax i Sverige.

Frankrike skickar sex jaktflygplan av typen Mirage 2000 som kommer att vara baserade i Rovaniemi i Finland. Utöver Frankrike har de tre nordiska länderna även bjudit in Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA och Nato.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp