Åsa Romson i Paris för ministermöte inför COP21 (6-7 september 2015) [fr]

JPEG

COP21/Climat

Den 6-7 september 2015 deltog den svenska regeringen i ett informellt ministermöte inför den kommande klimatkonferensen COP21. Sveriges klimat- och miljöminister Åsa Romson var på plats.

 

JPEG
Åsa Romson, Sveriges klimat- och miljöminister. Foto: Altinget.se.
 

Den 30 november-11 december kommer klimatkonferensen COP21 att äga rum i Paris-le Bourget. Inför konferensen organiserar värdlandet Frankrike informella klimatkonsultationer i nära samarbete med Peru, ordförande för COP20. Det första konsultationsmötet ägde rum i Lima 20-22 mars, då diskussionerna kretsade kring anpassning och klimatskador. Det andra mötet av samma typ ägde rum 6-8 maj vid OECD i Paris, då diskussionerna fokuserade på högre ställda klimatmål, miljö- och klimatagendan och långsiktiga målsättningar. Det tredje konsultationsmötet, tillika det första på ministernivå, hölls i Paris den 20-21 juli och det behandlade klimatavtalets olika delar och ambitionsnivå.

Under mötet den 6-7 september diskuterades finansiering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad, samt klimatanpassning och klimatskador.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp