Åtta svenskar får franska Hederslegionen och Ordre National du Mérite

PRESSMEDDELANDE 16 januari 2011

0General Jean-Louis Georgelin, hög kansler för Hederslegionen och Ordre National du Mérite gästar Stockholm den 18-20 januari. Under sitt besök tilldelar General Georgelin åtta svenskar de franska hedersutmärkelsena Hederslegionen och Ordre National du Mérite under en ceremoni på Frankrikes residens. Hederslegionen är Frankrikes förnämsta orden. Den instiftades av Napoleon Bonaparte 1802. Ordre National du Mérite instiftades 1963 av Charles de Gaulle. Utmärkelserna utdelas för framstående militära eller civila insatser. De åtta svenskarna är:

Officer av franska Hederslegionen:

Generalmajor Stefan Kristiansson, chef för enheten för underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST) i Försvarsmakten. Stefan Kristiansson har med stor kunskap och engagemang ytterligare stärkt samarbetet mellan franska och svenska förband inom ett mycket krävande och känsligt område.

0Riddare av franska Hederslegionen

Anne –Charlotte Skjöldebrand Sparre, gynekolog vars forskning om barnlöshet uppmärksammats internationellt. Hon har medverkat i en mängd kongresser i Frankrike och genomgått en specialistutbildning i Clermont-Ferrand. Hon talar franska och är aktiv i Alliance Française sedan över tjugo år.

Anne L’Huillier, svensk-fransk professor i atomfysik vid Lunds universitet, vars forskning bland annat handlar om att skapa extremt korta ljuspulser. Hon är ledamot av Kungliga Vetenskaps-akademien sedan 2004, där hon verkar för forskningens plats i samhället men också för ännu tätare fransk-svenska relationer på forskningsområdet.

Officer av Ordre National du Mérite:

Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen. I sin tidigare roll som vd vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, var hon en viktig del av det fransk-svenska samarbetet på krigsmaterielområdet och har etablerat ett särskilt partnerskap med Frankrike när det gäller tekniken.

Generalmajor Karl Engelbrektsson, chef för Nordic Battle Group 2008, bidrar aktivt, i sin roll som Sveriges nationella representant vid EU:s militärkommitté, till utvecklingen av samarbetet mellan europeiska styrkor, inte minst mellan Frankrike och Sverige.

Överstelöjtnant Bertil Dahlrot, fd försvarsattaché i Paris. Dahlrot har särskilt satsat på att främja samarbetet i rymden och havsövervakning. Han har haft en avgörande roll i att närmare förklara franska ståndpunkter för de svenska myndigheterna.

Riddare av Ordre National du Mérite:

Ella Carlsson, officer, teknologie doktor i fysik, Nationella forskarskolan i rymdteknik. Carlsson har visat stor effektivitet som ansvarig för rymdverksamheten inom generalstaben för de svenska styrkorna. Hon har varit en drivande kraft i främjandet av aktiva program relaterade till rymden.

Anna Holm-Rannaleet har en framstående karriär inom finanssektorn, bla som vice ekonomichef i Peugeots svenska dotterbolag och som delägare i IK Investment Partners som bla investerat i franska SMF:s. Anna Holm-Rannaleet sitter i styrelsen för franska handelskammaren i Sverige.

I Stockholm träffar General Georgelin även bland andra Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, Per Egardt, landshövding i Uppsala, Lars Heikensten, Nobelstiftelsens VD och Ingemar Eliasson, kansler vid Kungl. Maj:ts orden.

För mer information kontakta Jenny Sigurs, Frankrikes ambassad, tel 08 – 45 95 314.

Senast uppdaterad 30/01/2012

Upp