Attraktionskraft, produktivitet, skatter. Vi slår hål på tio klyschor om Frankrike.

Attraktionskraft, produktivitet, skatter… Tio klyschor om Frankrike motbevisas här en gång för alla!
 

Fransmän? ”De arbetar ju aldrig.” Frankrike? ”Landet är på väg utför och skatterna skyhöga, för att inte tala om byråkratin ...” Det är nu dags att slå hål på klyschorna om Frankrike.

 

PNG
 

1.”DET GÅR UTFÖR FÖR FRANKRIKE”
 

 

Med fler än 65 miljoner konsumenter är Frankrike världens femte största ekonomi, räknat i BNP, och den näststörsta i Europa. (IMF, 2014; Eurostat, 2014). Frankrike har vidare det nästhögsta födelsetalet i Europa (Eurostat, 2014), med en nativitet som har varit konstant i 40 år, till skillnad från Tyskland, Italien eller Spanien (INED, 2014).

 

PNG
 

 

2. ”FRANSMÄN JOBBAR INTE TILLRÄCKLIGT HÅRT”
 

Arbetstagare i Frankrike arbetar i genomsnitt fler timmar än arbetstagare i Tyskland: 44,3 timmar mot 42,9 timmar när det gäller chefer, och 36,2 mot 34,5 timmar när det gäller anställda utan chefsbefattning. (Eurostat, 2014)
Frankrike ligger på sjätte plats när det gäller arbetsproduktivitet (produktion per arbetad timme), före Tyskland (7:e plats) och Storbritannien (13:e plats, The Conference Board, 2014).

 

PNG
 

 

3. ”FRANSKA SPRÅKET HAR INGET ORD FÖR ’ENTREPRENÖR’ ...”
 

Frankrike är det främsta landet i Europa för nystartade företag. (Eurostat, 2014, data för 2011). Under 2013 grundades 538 000 nya företag i Frankrike, varav nästan 275 000 startades inom ramen för programmet för egenföretagare (INSEE, 2014).

 

PNG
 

 

4.”DET FINNS FÖR LITE FLEXIBILITET I FRANKRIKE”
 

Den arbetsrättsliga lagen av den 14 juni 2013 antogs efter det att arbetsgivarförbunden och fackföreningarna slutit ett avtal. Lagen tillmötesgår företagens behov av att anpassa produktionen men också av att trygga anställningsskyddet och karriärvägarna. Den bygger på en förnyad dialog mellan arbetsmarknadens parter inom företagen och visar att Frankrike kan genomföra reformer genom förhandling.

 

PNG
 

 

5.”DET ÄR SÅ MYCKET BYRÅKRATI I FRANKRIKE”
 

Bland G20-länderna är det lättast att starta företag i Frankrike: det krävs bara fem olika administrativa procedurer och sju dagar, jämfört med G20-snittet på 7,6 administrativa procedurer och 22 dagar. (EY, European Attractiveness Survey, 2014). Inom e-förvaltning rankas Frankrike som det främsta landet i Europa och som det fjärde i världen (E-Government survey, UN, 2014).

 

PNG
 

 

6.”FRANSKA SKATTER ÄR SÅ HÖGA”
 

 

I KPMG:s Competitive Alternatives report (2014) jämförs de effektiva räntorna för företag i tio olika länder:
 

•Frankrike hamnar på första plats för FoU-tjänster.
•Frankrike är trea när det gäller digitala tjänster.
•Frankrike rankas fyra inom tillverkningsområdet.
Regeringen har dessutom vidtagit åtgärder för att sänka företagens skatter.
 

PNG
 

 

7.”FRANKRIKE SLÄPAR EFTER INOM FORSKNING & UTVECKLING OCH INNOVATION”
 

Frankrike ligger på andra plats i Europa och är sjätte landet i världen i fråga om antalet internationella patentansökningar (WIPO, juli 2013). Med 86 av de 500 mest snabbväxande företagen rankades Frankrike etta 2014 för fjärde året i rad av Deloitte (”Technology Fast 500 EMEA”), baserat på den procentuella intäktstillväxten i Europa, Mellanöstern och Afrika.

 

PNG
 

 

8.”FRANKRIKE LOCKAR INTE TALANGER FRÅN ANDRA LÄNDER”
 

I snitt fattar 13 utländska företagsledare varje vecka beslut om att investera i Frankrike. Frankrike ligger trea i världen när det gäller antalet utländska studenter. (Campus France, 2014). Nio av tio som kommer till Frankrike för att studera rekommenderar landet för studier (Campus France survey, 2013).

 

PNG
 

 

9.”FRANKRIKE HAR INTE ANAMMAT GLOBALISERINGEN”
 

Frankrike lockade 6 660 jobbskapande utländska investeringar mellan 2003 och 2013. (IFA 2013 Annual Report: Job-creating foreign investment in France). Fler än 20 000 utlandsägda företag bedriver verksamhet i Frankrike, och de sysselsätter nära 2 miljoner människor. (INSEE, 2014). När det gäller börsinnehav står utländska investerare för 46,7 procent av marknadsvärdet på de företag som omfattas av börsindexet CAC 40 (Banque de France, 2014).

 

PNG
 

 

10.”FRANKRIKE ÄR FANTASTISKT … MEN BARA FÖR LYXVAROR OCH OST”
 

Bland de 200 största företagen i världen är så många som 17 franska – och de finns inte inom de två ovan nämnda branscherna (Fortune Global 500, 2014). Företagen verkar inom vitt skilda sfärer: exempelvis energiområdet, byggnadssektorn och försäkringsbranschen. Frankrike rankas också etta i Europa i ett index över världens 100 mest innovativa organisationer. På den listan står sju franska företag eller institutioner (Thomson Reuters, 2014).

Källa: www.gouvernement.fr/en/attractiveness-productivity-taxes-10-cliches-about-france-proved-wrong-once-and-for-all

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp