Avdelningen för sociala frågor [en] [fr]

Uppgifter

Avdelningen för sociala- och hälsofrågor för de nordiska länderna Sverige, Danmark, Finland och Norge arbetar med att:

  • Regelbundet analysera utvecklingen på området sociala frågor och hälsofrågor i de nordiska länderna och informera de franska myndigheterna om detta.
  • Följa ekonomisk och social utveckling gällande arbetsmarknad och sociala skyddsnät och rapportera om innovativa politiska förslag och praktiska lösningar.
  • Upprätthålla permanenta kontakter med viktiga aktörer vid relevanta myndigheter och övriga organisationer inom området.
  • Hjälpa till att organisera officiella besök från Frankrike inom dessa områden.
  • Socialrådet deltar även i möten med experter, parlamentariker, representanter för arbetsmarknadens parter och många andra.

Kontakt

Franska ambassaden
Avdelningen för sociala frågor
Kommendörsgatan 13
Box 5135, 10243 Stockholm

Eric Trottmann
Socialråd

Fanette Caudron
Biträdande socialråd

Senast uppdaterad 20/08/2020

Upp