Avdelningen för sociala frågor [en] [fr]

Uppgifter

Avdelningen för sociala- och hälsofrågor för de nordiska länderna Sverige, Danmark, Finland och Norge arbetar med att:

  • Regelbundet analysera utvecklingen på området sociala frågor och hälsofrågor i de nordiska länderna och informera de franska myndigheterna om detta.
  • Följa ekonomisk och social utveckling gällande arbetsmarknad och sociala skyddsnät och rapportera om innovativa politiska förslag och praktiska lösningar.
  • Upprätthålla permanenta kontakter med viktiga aktörer vid relevanta myndigheter och övriga organisationer inom området.
  • Hjälpa till att organisera officiella besök från Frankrike inom dessa områden.
  • Socialrådet deltar även i möten med experter, parlamentariker, representanter för arbetsmarknadens parter och många andra.

Kontakt

Franska ambassaden
Avdelningen för sociala frågor
Kommendörsgatan 13
Box 5135, 10243 Stockholm

Eric Trottmann
Socialråd
eric.trottmann@diplomatie.gouv.fr
+46 (0)8 45 95 383

Sarah Cherkaoui
Biträdande socialråd
sarah.cherkaoui@diplomatie.gouv.fr
+46 (0)8 45 95 308

Senast uppdaterad 13/04/2018

Upp