Avtal mellan Frankrike och Ryssland att häva leverans av Mistralfartygen (5 augusti 2015) [fr]

President François Hollande och hans ryske kollega Vladimir Putin har tecknat en överenskommelse om att häva det undertecknade avtalet från 2011 gällande leverans av två helikopterhangarfartyg (amfibieattackfartyg) av Mistral-klassen.

Frankrike kommer inte leverera de två fartygen och kommer på så vis att ha full äganderätt och fritt förfoga över dem.

Ryssland kommer erhålla full ersättning för det förskott avtalet ålagt dem betala. Den ryska utrustning som installerats på fartygen kommer att återställas.

President Hollande och Vladimir Putin välkomnade den vänliga och öppna atmosfär som rådde under förhandlingarna. De kom överens om att ärendet hädanefter kan betraktas som avslutat.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp