Bertrand Fragonard i Sverige för konferens om socialt skydd (21 januari 2014) [fr]

Bertrand Fragonard, författare till «Vive la Protection sociale»/Leve det sociala skyddet (fri översättning), anses vara en av de främsta experterna på socialförsäkringen i Frankrike. Tisdagen den 21 januari 2014 höll Fragonard en konferens på Frankrikes residens inför ett trettiotal svenska experter.

0Temat var äldreomsorg, den sociala modellen i Frankrike och dess utmaningar. Det franska välfärdssystemet kommer, precis som det svenska, att behöva hantera en ökning på cirka 60% av äldre personer över 80 år. Det beror delvis på att ”babyboomgenerationen” (födda efter 1945) nu nått denna höga ålder och delvis på att livslängden förväntas fortsätta öka fram till 2060. I siffror innebär det att antalet personer som är 80 år och över kommer att öka från 3 miljoner 2007 till 6,1 miljoner 2035 (+104%) till 8,4 miljoner år 2060 (+179 % jämfört med 2007. Källa: Institut national des études économiques et statistiques, INSEE, den franska motsvarigheten till SCB).0

Enligt Bertrand Fragonard står det franska sociala trygghetssystemet inför tre huvudsakliga utmaningar:0

1) Det ekonomiska välfärdsbidraget (APA, Allocation Personnalisée d’Autonomie = bidrag till äldre som är hemmaboende) har inte utvecklats i takt med levnadskostnaderna. Det innebär att äldres förmåga att bekosta tjänster i hemmet minskar över tid och det går därför inte att skapa ett varierat och effektivt tjänsteutbud till varje enskild individ.0

2) Omsorgen är inte anpassad till var vårdbehövande äldre. Vården behöver förbättras och utveckla det preventiva arbetet bland äldre människor (göra rullator tillgängligt för alla äldre så att antalet fallolyckor per år t.ex, såsom det görs i Sverige) så att hälso-och sjukvård som alltför ofta resulterar i dyra och missanpassade sjukhusvistelser undviks.0

3) Det arbete som utförs i hemmet för att vårda äldre dagligen bör uppmärksammas mer. Dessa vårdare är oftast sambo, hustru eller barn och barnbarn till den äldre. Till skillnad från de nordiska länderna ligger Frankrike efter i frågan om stöd (ekonomiskt stöd inbegripet) till dessa medhjälpare och vårdgivare (exempelvis kan man i vissa fall få ekonomisk ersättning för lediga dagar).0

Enligt Bertrand Fragonard uppgår den totala behovskostnaden som måste täckas till cirka 1 % av Frankrikes BNP, dvs 20 miljarder euro (samma belopp som i Sverige, där det utgör nästan 25% av landets BNP ).0

JPEG
Frankrikes ambassadör i Sverige, Jean-Pierre Lacroix, håller ett öppningstal.
JPEG
Bertrand Fragonard framför den svenska publiken.

Senast uppdaterad 07/05/2015

Upp