Besök av fransk-svenska vänföreningen från franska nationalförsamlingen (23-26 april 2018) [fr]

Den fransk-svenska vänföreningen från franska nationalförsamlingen, ledd av ordförande Bernard Perrut, var i förra veckan på Sverigebesök. Besöket möjliggjorde för de franska parlamentarikerna att fördjupa sina relationer med sina svenska kollegor i riksdagen och förstärka utbytet mellan de länderna.

JPEG

Delegationen bestod av sju parlamentariker

- Bernard Perrut, (LR), ordförande i vänföreningen
- Christophe Jerretie (LaREM), vice-ordförande i vänföreningen
- Anne-Laurence Petel (LaREM), vice- ordförande i vänföreningen
- Philippe Michel-Kleisbauer (Modem), sekreterare i vänföreningen
- Laure de la Raudière (UDI, Agir et Indépendants), medlem i vänföreningen
- Catherine Fabre (LaREM), medlem i vänföreningen
- Danièle Obono, (FI), medlem i vänföreningen

Med på Sverigebesöket var även Françoise Meffre, direktör vid avdelningen för internationella frågor och försvarsförbundet vid franska nationalförsamlingen.

Delegationen började sin resa i Karlstad där de besökte Handelshögskolan vid Karlstads universitet tillsammans med Frankrikes ambassadör David Cvach. I sällskap av Gunilla Svantrop, ordförande för svensk-franska vänskapsföreningen i riksdagen, deltog delegationen även vid en middag tillsammans med region Värmland. Då diskuterades organisationen av lokala myndigheter i Sverige.

Delegationen träffade även medlemmar från den svensk-franska vänskapsföreningen i riksdagen vid flera tillfällen. Mötena bidrog till fördjupade utbyten och ömsesidigt lärande. Återkommande teman var industri och handel, sociala frågor, utbildning samt transport och kommunikation.

Det fransk-svenska partnerskapet för innovation var ett centralt ämne under hela delegationens Sverigebesök. På Kungliga Tekniska Högskolan diskuterades möjligheterna till ökat samarbete som partnerskapet möjliggjort.

Delegationen avslutade sin Sverigeresa med att besöka Scania i Södertälje.

JPEG JPEG
JPEG

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp