Besök av general Denis Mercier, chef för franska flygvapnet [fr]

0General Denis Mercier, chef för franska flygvapnet, gjorde ett officiellt besök i Sverige den 23 och 24 oktober 2013. Den 23 oktober besökte General Mercier den militära flygbasen Malmen och helikopterflottiljen i Linköping (Hkpflj). Den 24 oktober tog Generalmajor Micael Bydén, chef för det svenska flygvapnet, emot General Mercier i Stockholm för bilaterala samtal.

Senast uppdaterad 12/11/2013

Upp