Biträdande miljöminister Brune Poirson i Stockholm [fr]

Biträdande miljöminister Brune Poirson besökte Stockholm den 19-20 oktober 2017. Det var ett intensivt besök med såväl ministermöten som studiebesök på agendan.

Brune Poirson är en av tre ministrar som är underställda miljöminister Nicolas Hulot. Hennes besök i Stockholm inleddes med ett rundabordssamtal hos tankesmedjan Fores (vars chef Mattias Goldmann utnämndes till riddare i nationalförtjänstorden samma vecka) om grön ekonomi. Deltagarna i samtalet kom från bland annat Svenskt näringsliv, Folksam och Fjärde AP-fonden och alla var överens om att Sverige och Frankrike kan samarbeta på området, till exempel för att göra Green Bonds (gröna obligationer) mer användbara.
JPEGBrune Poirson på Fores. Till vänster på bilden rådgivaren Baptiste Perrissin Fabert, till höger Mattias Goldmann.

Nästa stopp för ministern var på Schneider Electrics ”Energy Bureau”, där företaget i detalj kan mäta energianvändningen hos sina kunder. Detta var också ett tillfälle för ministern att träffa andra franska företag som arbetar med miljö- och klimatnära frågor i Sverige.
JPEGMinister Poirson tittar närmare på en miljövänlig sopbil från franska Suez.

På morgonen den 20 oktober träffade Brune Poirson tre svenska ministerkollegor. Först diskuterade hon bland annat hormonstörande ämnen med miljöminister Karolina Skog, sedan miljövänliga transporter med energiminister Ibrahim Baylan. Hennes möte med vice statsminister Isabella Lövin resulterade i ett gemensamt uttalande om att EU måste agera och gå i bräschen för att målen i Parisavtalet ska kunna uppnås. Ett nyckelområde handlar om minskade utsläpp från fordon.

Eftermiddagen tillbringade minister Poirson i Hammarby sjöstad, där hon i sällskap med bland andra miljöborgarrådet Katarina Luhr fick ta del av stadsdelens miljövänliga lösningar. Dessutom träffade hon journalister och bloggare med miljöfokus.
JPEGI besökscentret i Hammarby sjöstad.

Besöket är ett av de första som Brune Poirson genomfört som minister. Att Sverige prioriteras beror dels på att president Emmanuel Macron ska delta i det sociala toppmötet i Göteborg i november, dels på att de båda länderna har en samsyn i många miljöfrågor och därför är naturliga partners i förhandlingar på EU-nivå. Poirson förklarar detta och sammanfattar sitt besök i en kort film (på franska):

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp