Bruno Le Maire skriver om digitalskatt i Dagens industri [fr]

Frankrikes ekonomi- och finansminister Bruno Le Maire skriver i Dagens industri om vikten av att införa en skatt på tre procent av de digitala storföretagens omsättning.

Digitaliseringen har omstöpt näringsliv och konsumtionsvanor i stort. Det har lett till stora förändringar i varu- och tjänsteutbud och utvecklingen dit har gått fort. Skattereglerna för detta nya affärslandskap har dock inte hängt med i samma takt som utvecklingen, vilket skapat ett glapp mellan företagens nya kapital och värdegenererande källor. Detta har orsakat reaktioner hos flertalet statliga representanter, som menar att vissa IT-företag borde bidra med rättvis beskattning. Nyligen meddelade Tyskland att landet är för EU:s digitalskatt på globala techbolag. Mer än 20 av EU:s medlemsländer står nu bakom att införa en skatt på tre procent av de digitala storföretagens omsättning, bland annat Frankrike.

”Dessa företag är innovativa och skapar jobb. Vi förebrår dem inte för deras framgång. Däremot förebrår vi dem för en uppenbar orättvisa, nämligen den enorma klyfta som finns mellan de rikedomar de skapar tack vare våra personuppgifter och de infrastrukturer de drar nytta av, och de skatter de betalar i utbyte.” skriver Frankrikes ekonomi- och finansminister Bruno Le Maire den 24 oktober 2018 i tidningen Dagens industri.

Artikeln kan läsas på online och i papperstidningen.
https://www.di.se/debatt/digitalskatten-maste-inforas-nu/
JPEG

Senast uppdaterad 28/11/2018

Upp