COP21: Lansering av kommunikationskampanjen (november 2015) [fr]

Den 6 november 2015 lanserades kommunikationskampanjen för klimatmötet i Paris (COP21) av Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius.

JPEG

"Frankrike står värd för det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention, COP 21, mellan 30 november - 11 december, och jag har ansvaret att vara ordförande. Det kommer att bli en mycket speciell konferens. Dels på grund av sin omfattning: det kommer att bli det största internationella möte som någonsin har ordnats i Frankrike, med cirka 40.000 deltagare. Dels på grund av vad som står på spel, som inte bara är viktigt, utan direkt avgörande för mänskligheten – avgörande i ordets rätta betydelse. Under de här tolv dagarna kommer 195 nationer att samlas i Bourget. Vårt mål är att nå ett ambitiöst globalt avtal för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 ° C eller 1,5 ° C om möjligt, till 2100. Diskussionerna kommer att bli kulmen på flera månaders arbete, förhandlingar och mobilisering. Flera framsteg har redan gjorts. Men mycket återstår för att nå ett framgångsrikt avtal den 11 december.

Det rör sig inte om en sedvanlig diplomatisk förhandling, som vi kan senarelägga utan några större konsekvenser. Detta är en universell kamp mot tiden: växthusgaserna som ackumuleras i atmosfären förblir där i år, årtionden, även århundraden, med oåterkalleliga konsekvenser. Vi måste bromsa den nuvarande spiralen i klimatförändringarna, vars effekter inte bara påverkar miljön utan också hälsa, utveckling och slutligen, säkerhet och fred. Vi måste agera nu eftersom att det senare kommer att vara för sent.

Kampanjen vi lanserar idag är tänkt att utbilda den breda allmänheten i dessa frågor. Den belyser hur brådskande och allvarligt hotet är, men den visar också att mobiliseringen för vår planet är en chans för mänskligheten.

Utöver den ekonomiska aspekten - att den gröna övergången skapar tillväxt och sysselsättning - så har en global överenskommelse i Paris en möjlighet att förkroppsliga positiva värden som solidaritet, rättvisa, broderskap, uppslutning och ansvar gentemot kommande generationer. För att uppnå detta är det nödvändigt att mobilisera alla. Det är vad kommunikationskampanjen ämnar att att bidra till."
_
Laurent Fabius
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
Président de la COP21

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp