Cannabisberoende: INSERM är en behandling på spåren

I samband med den internationella konferensen om cannabis och hälsa som ägde rum i Stockholm den 20 och 21 november 2013 (artikeln finns att läsa här) så kunde Dr Pier-Vincenzo Piazza (INSERMs Neurocenter Magendie i Bordeaux) med stöd av MILDT (en interministeriell organisation som arbetar med narkotika och narkotikamissbruk) och centret där Dr Piazza verkat, presentera de första resultaten av sin forskning. Den har identifierat ett hormon, pregnenolon, som produceras av hjärnan efter konsumtion av stora mängder cannabis och kan motverka effekterna av cannabis, inklusive minnesförlust och motivationbrist.

Forskningscentret Dr Pier-Vincenzo Piazza verkat vid har kunnat utveckla detta hormonderivat som kan användas som läkemedel. Detta tyder, för första gången, på en möjlig farmakologisk behandling av cannabisberoende. Detta behandlingsalternativ är mycket lovande, men ska inte ses som den enda lösningen på alla problem för folkhälsan och de sociala utmaningar som cannabis orsakar. Dr Pier-Vincenzo Piazza nämner att denna nya behandling kommer kräva flera års vidareutveckling och bör ovillkorligen kopplas till förebyggande arbete, riskminimering och psykologiskt stöd patienterna. Dr Pier Vincenzo Piazza kommer inom kort att offentliggöra resultaten av sin forskning i tidskriften Science.

Senast uppdaterad 26/05/2014

Upp