Catharina Ringborg utnämns till riddare av Franska Hederslegionen [fr]

Catharina Ringborg utnämns till riddare av Franska Hederslegionen för hennes enastående förmåga att skapa värdefulla samarbeten och innovativa lösningar för energisektorn. Som ledande expert arbetar Catharinga Ringborg för att knyta Sverige och Frankrike närmare varandra. Utnämningen delades ut av Frankrikes ambassadör Etienne de Gonneville under en ceremoni på Frankrikes residens den 27 oktober 2021.

Catharina Ringborg har lång erfarenhet från energisektorn. Hon har arbetat på Alstom, Fläkt AB och som vice vd på ABB samt för Svenskt Vatten och International Energy Agency. Catharina Ringborg har använt sin expertis och kunskap för att lyfta frågor om energi i den offentliga debatten. Detta engagemang tar sig även uttryck i hennes utnämning till vice ordförande för tankesmedjan Global Utmaning, som främjar social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet. Hon har även arbetat för kvinnors möjlighet att lättare få tillgång till kapital för entreprenörskap inom energisektorn, vilket har bidragit till fler innovativa lösning på energiutmaningen.

Under sin akademiska karriär i Paris lärde sig Catharina Ringborg flytande franska, vilket ytterligare har bidragit till hennes förmåga att stärka banden mellan våra två länder. Genom att anordna flertalet evenemang om klimat- och energifrågor har Catharina Ringborg bidragit till kunskapsdelningen mellan fransmän och svenskar. Catharina Ringborg har även varit drivande i att upprätthålla arvet efter sin farbror Raoul Nordling som spelade en viktig roll för att förhindra förstörelsen av Paris under befrielsen 1944.
Catharina Ringborg spelar en viktig roll i de svensk-franska relationerna och den franska ambassaden i Sverige är mycket tacksam för hennes insatser.

JPEG - 434.4 kb
L’ambassadeur Etienne de Gonneville remets les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Catharina Ringborg.
JPEG - 423.4 kb
L’ambassadeur Etienne de Gonneville et Catharina Ringborg.

Senast uppdaterad 29/10/2021

Upp