Coronakrisen: Fransk-tysk deklaration för EU:s återuppbyggnad

Den 18 maj 2020 höll Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Angela Merkel en presskonferens där de annonserade ett fransk-tyskt initiativ och deklaration för EU:s återuppbyggnad efter Coronakrisen.

Av deklarationen framgår att Frankrike och Tyskland föreslår följande fyra övergripande åtgärder:

- att inrätta en hälsostrategi, som bland annat innefattar en satsning på vaccin, gemensamma strategiska medicinlager och gemensam data och statistik kring den övergripande lägesbilden vid ett pandemiutbrott;

- att upprätta en återuppbyggnadsfond på 500 miljarder euro som från EU:s egenförvärvade resurser. Dessa medel riktas främst till de sektorer och regioner som drabbats värst av krisen. Fonden föreslås vara tidsavgränsad och ligga inom ramen för nästa långtidsbudget. Med tanke på de enorma svårigheter som Covid-19 åsamkar samtliga EU-länders ekonomier, föreslår Frankrike och Tyskland att Europeiska kommissionen tillåts att finansiera stödet genom att låna upp dessa medel på marknaden i EU:s namn.

- att växla upp den gröna omställningen och digitalisering. Båda parter understryker att den gröna given (Green Deal) vägleder EU:s framtida tillväxtstrategi.

- att stärka den inre marknaden och den europeiska självständigheten inom ekonomi- och industrisektorn.

Här finns deklarationen i sin helhet :

Senast uppdaterad 21/05/2020

Upp