Debattartikel i Dagens Arena om CAR

På grund av det krisartade läget i Centralafrikanska republiken skrev ambassadör Jean-Pierre Lacroix en artikel som publicerades i Dagens Arena 7 december 2013. Läs texten nedan.

0Centralafrikanska republiken går igenom en djup kris. FN:s säkerhetsrådsresolution 2127 som godkändes i förrgår är ett viktigt steg för att få ett slut på katastrofen.0

Rebellkoalitionen Séléka tog över makten i Centralafrikanska republiken för sju månader sedan och nu står landet inför en humanitär kris av aldrig tidigare skådade proportioner.0

Stora områden i landet har fallit offer för våld av väpnade gäng. Häromdagen dödades minst ett hundratal människor i strider i Bangui varav ett stort antal ska ha varit civila. Brända byar, plundring, rekrytering av barnsoldater, våldtäkter, summariska avrättningar: Civilbefolkningen betalar ett högt pris. En av tio civila har tvingats överge sitt hem. Människors liv hotas av att jordbruket och sjukvården är i total upplösning. Lokala epidemier sprider sig och det finns bara sju kirurger till fem miljoner invånare.0

Traditionellt har det rått viss harmoni mellan religiösa samfund i Centralafrikanska republiken, men nu utvecklas interkommunala och interreligiösa spänningar som leder till sammandrabbningar mellan Séléka, där de flesta är muslimer, och kristna ”självförsvarsmiliser”. Situationen har blivit så allvarlig att FN talar om en risk för folkmord. Det är inte bara Centralafrikas framtid som står på spel utan även stabiliteten på den afrikanska kontinenten.0

Det är ingen slump att landet kallas Centralafrikanska republiken. Landet, som till ytan är större än både Frankrike eller Sverige, gränsar till flera känsliga områden (Sudan, Regionen Stora sjöarna) och är under inflytande av mycket våldsamma väpnade grupper (som Herrens motståndsarmé). Centralafrikanska republiken är även granne till länder som traditionellt är långsiktiga och viktiga partners till Sverige, främst i östra Afrika. Det vore en katastrof för alla om landet skulle bli en fristad för internationella kriminella grupper och terroristgrupper från andra delar av världen.0

NGO:s på plats gör ett viktigt och modigt arbete. Deras insatser måste stödjas av engagemang från det internationella samfundet. Först och främst genom ett omedelbart humanitärt stöd. Frankrike bidrar med flera miljoner euro till mat och sjukvård och humanitär verksamhet. EU har också ökat sitt humanitära bidrag under 2013 och är den största givaren i Centralafrikanska republiken. Snart ska en givarkonferens med FN organiseras.0

Men den humanitära situationen kommer inte att förbättras utan en snabb säkerhetsåterhämtning. Afrikanska länder är redan på plats med en afrikansk militär styrka, MISCA (Mission internationale de soutien à la Centrafrique), som består av mer än 2 500 soldater som snart blir ännu fler. Vi måste fortsätta stödja dessa insatser som sker för att garantera säkerheten. Frankrike är värd för ett toppmöte för fred och säkerhet i Afrika 6–7 december 2013 i Paris. Just nu diskuterar afrikanska statschefer och representanter för FN, EU och Afrikanska unionen sätt att stärka stödet till CAR. Ett mini-toppmöte om Centralafrikanska republiken kommer även att hållas i dag i samband med det här högnivåmötet.0

Frankrike är också närvarande på plats med på sikt omkring 1 200 soldater till stöd för den afrikanska styrkan. Dessa åtgärder genomförs med uttryckligt stöd av FN. Den 5 december godkände FN:s säkerhetsråd en resolution som ger ett tydligt mandat till MISCA att skydda civilbefolkningen och återställa säkerheten i landet. Resolutionen bemyndigar också militärt operativt stöd från Frankrike till den afrikanska styrkan.0

EU, som alltså är den största bidragsgivaren till Centralafrikanska republiken, måste också agera som politisk aktör. Sverige är en viktig partner till Afrika som ser på framtiden för denna kontinent med tillförsikt. Sverige har således en viktig roll att spela när det gäller humanitära frågor och utveckling, men också när det gäller säkerhetssituationen.0

Det är viktigt att fortsättningsvis uppmärksamma de allvarliga konsekvenserna av krisen i Centralafrikanska republiken. Den 12 februari 2014, på Internationella dagen för barnsoldater, organiserar Frankrikes ambassad i Sverige en debatt om den svåra situationen för barnsoldater i Centralafrikanska republiken, med bland andra Margot Wallström, FN:s tidigare särskilda sändebud mot sexuellt våld i krig, i panelen. Debatten organiseras i samarbete med ABF och UNICEF. Att en del av landet är offer för miliser som rekryterar barnsoldater säger en del om hur oumbärligt det är att agera för Centralafrikanska republiken.0

Jean-Pierre Lacroix, Frankrikes ambassadör i Sverige

Senast uppdaterad 19/03/2014

Upp