Delta i samrådet om EU:s framtid

I samband med Europadagen den 9 maj 2018 lanserade Europeiska kommissionen ett samråd om EU:s framtid. Det sker på nätet och är öppet för alla EU-medborgare.

PNG

EU:s ledare har uttryckt att de vill se ett EU som når verkliga resultat i de frågor som människor tycker är viktigast. Därför organiseras nu samråd om EU med medborgarna. Detta föreslogs initialt av Frankrikes president Emmanuel Macron och är en del av en större debatt om EU:s framtid. Samrådet via internet genomförs parallellt med medborgardialoger som organiseras av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen kommer även att arbeta för att öka antalet interaktiva offentliga debatter fram till Europavalen i maj 2019. Målet är att organisera ytterligare fem hundra evenemang.

Frågorna i samrådet har tagits fram av en panel bestående av 96 personer från 27 medlemstater. Samråden pågår till slutet av oktober 2018. De ger alla en chans att uttrycka sina åsikter om EU och dela med sig av farhågor, förhoppningar och förväntningar om EU:s framtid.

För mer information, läs pressmeddelandet från Europeiska Kommissionen.
För att göra dina åsikter hörda - delta i samrådet här: ec.europa.eu

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp