Det finns ingen trolldryck mot offentliga underskott [fr]

0Peter Wolodarskis ledare från igår ger intryck av att Frankrike har infört en bestraffande beskattning enligt svensk 70-talsmodell. Verkligheten ser dock lite annorlunda ut: Den tilläggsskatt som nationalförsamlingen har beslutat om gäller endast de allra högsta inkomsterna och kommer endast tillämpas under två år. Den berör bara en del av inkomsten som är över en väldigt hög tröskel: en inkomst på 1 miljon euro om året eller 9 miljoner svenska kronor.

Varför vidtas då denna åtgärd? Jo därför att Frankrike inte längre är någon gallisk instängd by från Asterix och Obelix tid: Frankrike måste stärka sin konkurrenskraft och ekonomins effektivitet i en globaliserad värld. I Frankrike har man därför lanserat ett ekonomisk åtgärdsprogram för att främja konkurrenskraften med bland annat en lättnad av lönekostnaderna. Frankrike måste också få ner det offentliga underskottet. Det finns emellertid ingen trolldryck - som det gör i Asterix - för att minska underskottet, enda lösningen är att minska utgifterna och höja skatterna. Det är det vi nu gör. Den exceptionella skatten på de högsta inkomsterna är endast en liten del av de insatser som fransmännen kommer att göra och berör endast ett fåtal personer – cirka 1500 stycken. Det bör också understrykas att det som sagt rör sig om en temporär skatt.

Den har emellertid ett starkt symbolvärde: de insatser som måste göras för att rehabilitera ekonomin måste fördelas rättvist och de som kan bidra med mer bör göra det. Den stora majoriteten i Frankrike förstår och accepterar det, inklusive många artister och skådespelare med lika höga inkomster som han som spelar Obélix.

Jean-Pierre Lacroix
Frankrikes ambassadör i Sverige

Senast uppdaterad 13/12/2012

Upp