Det legendariska skeppet Tara besöker Stockholm 26-30 augusti 2015 [fr]

Tara Expeditions organiserar sedan 12 år tillbaka expeditioner med det legendariska skeppet Tara med syfte att studera klimatförändringarnas konsekvenser i haven och den ekologiska kris som råder i dem. Dessa vetenskapliga expeditioner genomförs i samarbete med laboratorier och ansedda vetenskapliga institutioner. Syftet är också att stärka miljömedvetenheten hos allmänheten och ungdomar samt att mobilisera det civila samhället och beslutsfattare för att utveckla lösningar på de problem klimatförändringarna orsakar jordklotet.

Tara kommer lägga till i Stockholm 26-30 augusti 2015. Skeppet kommer att anlägga vid Kastellholmen 26-28 augusti och vid Nybrokajen intill Nationalmuséum 29-30 augusti.

Besökare är välkomna ombord för att titta på skeppet och träffa besättningen under lördagen den 29 augusti mellan klockan 10.00-12.00 och mellan klockan 14.00-17.00 då Tara ligger vid Nybrokajen.

TARA on the road to Paris Climate 2015 - JPEG

Senast uppdaterad 23/05/2018

Upp