Diplomatiska kansliet [en] [fr]

Uppgifter

Diplomatiska kansliet är den franska regeringens representant i kontakten med svenska myndigheter.

I kansliet ingår de diplomater som är ambassadörens närmaste medarbetare samt sekreterare och attachéer. Diplomatiska kanslier i världen varierar i storlek.

Ambassadören har vanligtvis möte med kansliet på morgonen för en genomgång av aktuella frågor och för att dela upp arbetet.

Kontakt

Franska ambassaden
Diplomatiska kansliet
Kommendörsgatan 13
Box 5135, 102 43 Stockholm
Tel: +46 (0)8 45 95 300

S. E. M. David Cvach
Ambassadör

Marie-Antoinette Côrte-Real
Ambassadörens sekreterare
sec.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr
+46 (0)8 45 95 340

Gilles Barrier
Ambassadråd

Lorris Mazaud
Förste ambassadråd, Chef pressavdelningen

Tanguy de La Motte
Säkerhetschef
+46 (0)8 45 95 376

Senast uppdaterad 12/06/2017

Upp