Diplomatiska kansliet [en] [fr]

Uppgifter

Diplomatiska kansliet är den franska regeringens representant i kontakten med svenska myndigheter.

I kansliet ingår de diplomater som är ambassadörens närmaste medarbetare samt sekreterare och attachéer. Diplomatiska kanslier i världen varierar i storlek.

Ambassadören har vanligtvis möte med kansliet på morgonen för en genomgång av aktuella frågor och för att dela upp arbetet.

Kontakt

Franska ambassaden
Diplomatiska kansliet
Kommendörsgatan 13
Box 5135, 102 43 Stockholm
Tel: +46 (0)8 45 95 300

Etienne de Gonneville
Ambassadör

Marion Callow
Ambassadörens sekreterare
sec.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

David Behar
Ambassadråd

Jean Traband
Förste ambassadråd, Chef pressavdelningen

Stéphane Lejeune
Säkerhetschef
+46 (0)8 45 95 376

Mathilde Locher
IT

Senast uppdaterad 11/09/2020

Upp