EU:s stadsrepresentanter lanserar gemensam klimataktion (25 mars 2015) [fr]

Torsdagen den 26 mars samlar Paris borgmästare, Anne Hidalgo, representanterna för EU:s storstäder i Paris stadshus för en gemensam aktion mot klimatförändringarna. Stockholms borgmästare, Karin Wanngård, kommer att delta i mötet.

I dagsläget står världens tätorter för 70 % av utsläppen av växthusgaser. År 2050 beräknas två tredjedelar av jordens befolkning, då 9 miljarder människor, bo i städer. Det är skälet bakom Paris uppmaning till andra europeiska städer att axla ett klimatansvar.

Den 26 mars lanserar borgmästare och kommunalråd runt om i EU ett gemensamt initiativ för att samordna offentliga investeringar i ”gröna” branscher, som eltransporter och förnybara energikällor. De lokala myndigheterna åtar sig att gruppera sina inköp rörande exempelvis elbussar, stora soptunnor och grön el. Tanken är också att sänka priserna och styra industrisektorn mot ren energi. De europeiska städernas gemensamma åtgärd skulle kunna få genomslag inom viktiga områden där städerna har betydande köpkraft och där klimatpåverkan är stor, exempelvis inom transport, byggnadssektorn och energiområdet.

Mötet den 26 mars ingår i förberedelserna för klimatkonferensen COP21, som äger rum i Paris mellan den 30 november och 11 december 2015. 40 000 företrädare från hela världen väntas delta i konferensen, där målet är att nå en global överenskommelse om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader celsius.

Från och med 2007 har Paris tagit ansvar genom en särskild klimatplan, Plan Climat Energie, med specifika mål om att minska stadens ekologiska fotavtryck till år 2020 och aktivt delta i kampen mot klimatförändringarna.

Klimatplanens målsättning är
- att minska stadens växthusgaser med 25 % till år 2020
- att minska stadens energiförbrukning med 25 % till år 2020
- att se till att 25 % av stadens energiförbrukning kommer från förnybar energi

Paris Climate action->http://www.dailymotion.com/video/x2jodj5_paris-climate-action_news] par mairiedeparis

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp