Ekonomiavdelningen [en] [fr]

Uppgifter

Franska ambassadens regionala ekonomiska avdelning i Stockholm (SER de Stockholm) lyder under franska ”Treasury” (Finans- och Ekonomidepartementet) och har kompetens för de nordiska länderna. Detta innebär konkret att det är Stockholmskontoret som koordinerar verksamheten i regionen i nära samarbete med kontoren i Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Franska Ambassadens regionala ekonomisk avdelning är också direkt ansvarig för omvärldsanalysen som berör den ekonomiska- och finansiella utvecklingen på Island eftersom vi inte har någon representant på plats.

Inom ramen för dessa samarbeten publicerar vi bland annat ”la Quinzaine Nordique”, ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut två gånger i månaden och som tar upp aktuella ekonomiska och finansiella händelser i Norden. Franska Ambassadens regionala ekonomiska avdelning i Stockholm organiserar också regelbundet event och seminarier. Den 28 november 2016 organiserade vi tillsammans med de andra kontoren i regionen en stor nordisk konferens i Paris ”Conférence franco-nordique” med anföranden av en rad ministrar som Michel Sapin, Finans- och Ekonomiminister, Axelle Lemaire, Innovations- och digitaliseringsminister samt Olli Rehn, Finlands Näringsminister. Ett stort antal företagsledare och forskare från Norden och Frankrike deltog också aktivt i de olika paneldebatterna.

Franska ambassadens regionala ekonomiska avdelning i Stockholm har, under överinseende av Frankrikes Ambassadör, en rad uppdrag:

  • Informera franska myndigheter i ärenden som rör ekonomiska och finansiella områden. Det kan inbegripa allt från analyser av den svenska konjunkturutvecklingen till att beskriva hur man i Sverige genomfört framgångsrika reformer av den offentliga förvaltningen eller den finansiella sektorn. Det kan också inbegripa branschanalyser samt analyser av mer strategisk karaktär där det finns en uttalad vilja att bättre förstå svenska ståndpunkter eller hur man genomfört framgångsrika reformer (miljö och energiområdet, transport och innovation, initiativ för att stärka den svenska konkurrenskraften…). Faktum är att Sverige är ett av de länder som Frankrike intresserar sig mest för när det kommer till denna typ av frågeställningar och ”benchmarkstudier”. Den ”svenska modellen” är ett fenomen som många fascineras av i Frankrike.
  • Förbereda/organisera resor för franska delegationer och schemalägga möten med berörda aktörer i Sverige (regeringsföreträdare, svenska offentliga institutioner, branschorganisationer, ekonomiska aktörer, akademiker). Vi kan också tillsammans med andra avdelningar på Franska ambassaden i Stockholm bistå svenska institutioner som vill besöka Frankrike i ett visst ärende med hjälpa för att identifiera aktörer de intresserar sig för och för att organisera möten med dessa.
  • Bidra till att nå målsättningarna inom ramen för den franska ekonomiska diplomatin genom samverkan med andra franska aktörer med lokal närvaro Business France-, Franska Handelskammaren i Sverige, och genom att främja de kommersiella bilaterala relationerna (handel och investeringar). Inom ramen för detta uppdrag har vi bland annat lanserat ”French Tech Sweden” 2015 som numera är införlivad i ”French Tech Nordics” sedan oktober 2016 (@FrenchTechNord). Vi har också bidragit med redaktionellt material till en specialutgåva av den franska tidskriften "Revue Echanges Internationaux" som beskriver Sverige och dess utveckling inom en rad ekonomiska områden. Slutligen publicerar vi också ett nyhetsbrev som fokuserar på stads- och järnvägsfrågor i Sverige-.
  • Bidra till, utifrån våra uppdrag, att de franska myndigheterna når sina prioriteringar. Vi har bland annat organiserat en rad event 2015 och 2016 inom miljö- och klimatområdet tillsammans med Stockholm Environment Institute (juni 2015), Global Utmaning (juni 2016)och Europahuset (september 2016) i syfte att främja dialogen inom ramen för COP21 / Accord de Paris.

Franska ambassadens regionala ekonomiska avdelning (SER), under överinseende av Frankrikes Ambassadör, skall bistå franska myndigheter och inte enskilda medborgare som istället bör vända sig direkt till de myndigheter som handlägger deras typ av ärenden. Franska företag, inte minst SMEs, som intresserar sig för de nordiska marknaderna (marknadsundersökningar, identifiera potentiella samarbetspartners, etc.…) uppmanas att ta kontakt med Business France som har kontor i de nordiska länderna (inte Island) och den Franska Handelskammaren i Sverige.

Kontakt

Service Economique Régional
Storgatan 11
114 44 Stockholm
Sverige

E-post: stockholm@dgtresor.gouv.fr
Hemsida: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/SE
Twitter: @FRTreasury_Nord

Eric Duedal
Regionschef för Norden (stationerad i Stockholm
eric.duedal@dgtresor.gouv.fr

Ingalill D’Armaille
Bitr. Regionchef, Finansråd (stationerad i Stockholm)
ingalill.DARMAILLE@dgtresor.gouv.fr

Frédéric Lemaitre
Finansattaché, Public management
frederic.lemaitre@dgtresor.gouv.fr

Julien Grosjean
Regional rådgivare hållbar utveckling-energi-råvaror för de nordiska länderna
julien.grosjean@dgtresor.gouv.fr

Pauline Charrier
Transport- infrastruktur - IT attaché
[pauline.charrier@dgtresor.gouv.fr]

Senast uppdaterad 19/11/2020

Upp