En akut handlingsplan för sysselsättningen (18 januari 2016) [fr]

I ett tal inför företagare och arbetsgivare på måndagen den 18 januari 2016 presenterade president Hollande en akutplan mot arbetslöshet. Målet är att öka utbudet och antalet yrkesutbildningar och att förenkla anställningarna inom lågkvalificerade yrken under 2016.

JPEG
 

Den 31 december 2015 uttryckte François Hollande att Frankrike befinner sig ”i ett ekonomiskt och socialt akuttillstånd. Frankrike har under tre års tid arbetat hårt för tillväxt och sysselsättning. Flertalet viktiga reformer har genomförts för att stimulera arbetsmarknaden. Men återhämtningen är fortfarande otillräcklig och mer måste göras.

Det är mot denna bakgrund som presidenten presenterade nya åtgärder för en handlingsplan mot arbetslöshet. Åtgärderna beräknas kosta två miljarder euro och de kommer att finansieras genom besparingar, inte genom att företagen belastas med ökade utgifter eller skatter.

Akutplanens målsättningar:

1/ Stimulera sysselsättningen. Mellan den 18 januari och den 31 december 2016 kommer företag med färre än 250 anställda som anställer en person på heltid för minimilön (eller upp till beloppet 1.3 gånger minimilönen) att under två års tid få tillgång till ett understöd om 2000 euro per år, eller totalt 4000 euro.

2/ Utveckla nya arbetsmöjligheter för löntagarna genom att utöka utbudet av yrkesutbildningar samt genom att anpassa utbildningsinnehållet efter företagens kompetensbehov. Antalet utbildningstillfällen för arbetssökande kommer att fördubblas. Ytterligare 500 000 utbildningsplatser kommer att ställas till förfogande.

3/ Anpassad yrkesutbildning. Inom ramen för nödplanen kommer listor att upprättas med konkreta förslag för jobb som studenter inom ett visst utbildningsområde kan söka. Studenternas studieresultat kommer också att publiceras. Vissa företag kan erhålla skattelättnader för kompetensutveckling eller utbildning.

4/ Underlätta anställning. Genom att införa ett takbelopp – kalkylerat utefter månadslön - som beräknas på enskildas anställningslängd minskas rättsosäkerhet gällande avtalsbrott. Rättsliga och avtalsmässiga avgångsvederlag förblir oförändrade.

5/ Undanröja hinder för entreprenörskap genom att uppmuntra skapande och affärsutveckling samt genom att belöna investeringar för nya arbetstillfällen.

Mer information: http://www.gouvernement.fr/un-plan-d-urgence-pour-aller-plus-loin-sur-le-front-de-l-emploi-3640

Pour en savoir plus : http://www.gouvernement.fr/un-plan-d-urgence-pour-aller-plus-loin-sur-le-front-de-l-emploi-3640

Senast uppdaterad 28/01/2016

Upp