Energy Observer i svensk press

Det franska fartyget Energy Observers Stockholmsbesök väckte stor uppmärksamhet. Läs om den svenska pressens rapportering.

I slutet av maj 2019 lade fartyget Energy Observer till i Stockholm. Det är ett energirent fartyg som drivs på en mix av sol-, vatten-, vindkraft och saltvattensutvunnen vätgas. Den är således helt självförsörjande och utsläppsfri. Under Sverigevistelsen välkomnades såväl allmänheten, som aktörer från näringsliv, politiska representanter och andra miljöengagerade personer ombord för en visning av båtens teknik och för att träffa besättningen. Ambassadör David Cvach närvarade vid flertalet besök, och talade under en presskonferens ombord. Svensk media och andra nyckelkommunikatörer var på plats för intervjuer och rapportering, här är ett urval om det som lagts ut:

JPEG - 13.7 Mb
Energy Observer - Stockholm
© Energy Observer / Photographe : Julien Voigt

Senast uppdaterad 05/06/2019

Upp