FN:s havskonferens börjar i dag 5 juni [fr]

Den här veckan hålls den första internationella konferensen om världshaven, organiserad av FN i New York.

JPEGPhoto: Amy the Nurse/Flickr

För första gången organiserar FN en internationell konferens om världshaven. Representanter för olika länder och från olika maritima sektorer samlas i New York mellan 5 och 9 juni med ett enda mål: att bevara haven.

Konferensen kommer att utgöras av officiella sessioner – inklusive ministermöten – och sidoevenemang. Den kommer att utmynna i antagandet av en deklaration som ska uppmana till vidare handlingar som gynnar haven.

Det fullständiga programmet för konferensen finns här.

Frankrike, som är mycket engagerat i att skydda haven, organiserar eller stöder fyra sidoevenemang:

  • Klimat och Atlanten, den 5 juni
  • Övergång till en blå ekonomi: den 7 juni kl 11 till 12.30
  • Havsenergi den 7 juni 13.15 till 14.30
  • Skyddade marina områden, den 9 juni
  • Klimatevenemang på Havsplattformen

Varför behövs en internationell konferens om haven?
Haven utgör en oerhörd rikedom för hela planeten. Samtidigt utsätter vi dem för fara genom våra handlingar.
Haven utgör 71 procent av jordens totala yta. De producerar hälften av syret vi andas och absorberar en tredjedel av koldioxiden vi producerar, och fungerar därför som klimatreglerare.
Dessutom har havens rikedom också en ansenlig ekonomisk betydelse. Deras försämring har en negativ påverkan på tusentals människor som är helt beroende av marina aktiviteter för sin försörjning.

Eftersom haven är så stora kan det ibland vara svårt att uppfatta den negativa påverkan som människan har på dem och deras känsliga ekosystem. Varje år släpps mer än 8 miljoner ton plast ut i haven. Överexploatering hotar många fiskarter. Många östater är hotade av höjda vattennivåer.

Parisavtalet satte igång alarmet. Havskonferensen markerar övergången till handling för att skydda haven.

Frankrike och haven: En marin kraft som öppnar för att bevara haven
Som nation är Frankrike en mycket viktig marin kraft: franska havsområden är näst störst i världen. Med den femte största hamnkapaciteten i Europa är Frankrike en nyckelspelare i den maritima industrin och dess kust är en av världens främsta turistmål. Bevarandet av haven är alltså en del av en hållbar ekonomi.

På internationell nivå engagerar sig Frankrike för bevarandet av haven, framför allt inom den internationella koalitionen mot plastpåsar, för att kämpa emot de miljontals ton plast som varje år hamnar i haven. Dessutom stöttar Frankrike utvecklingen av en blå ekonomi, som bygger på ett ansvarsfullt utnyttjande av haven som tar hänsyn till gränserna för vad vi kan ta från de marina resurserna.

Senast uppdaterad 05/06/2017

Upp