Fabius om förberedelserna inför COP21 (10 juni 2015) [fr]

Frankrikes utrikes- och biståndsminister Laurent Fabius har redovisat läget i förberedelserna av den internationella klimatkonferensen COP21, som kommer att hållas i Paris-Le Bourget mellan den 30 november och den 11 december 2015.

Den 1 juni i Bonn invigde utrikes- och biståndsministern den andra förhandlingsetappen inför Parisavtalet. För att ge förhandlingarna ökad politisk tyngd – mindre än 200 dagar före konferensen – meddelade Laurent Fabius sin avsikt att anordna två ministermöten i Paris den 20–21 juli samt den 7 september. Han berättade också att Frankrikes president, i samförstånd med FN:s generalsekreterare, önskar samla stats- och regeringscheferna i samband med att mötet i FN:s generalförsamling öppnas i september.

Världens länder fortsätter att mobilisera sig: hittills har ett fyrtiotal länder som står för mer än en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser – varav EU:s 28 medlemsländer – presenterat sina nationella bidrag inför COP21.

Vid G7-mötet den 7–8 juni stakades flera viktiga hållpunkter ut inför COP21. Medlemsländerna redogjorde för sina åtaganden om att uppbåda ytterligare finansiering av klimatåtgärder, inbegripet offentliga resurser. De gav vidare sitt stöd till ett globalt mål om att utsläppen av växthusgaser ska ha minskats med 40–70 procent mellan 2010 och 2050. Enligt en idé från Frankrike gav G7-länderna bland annat sitt stöd till två direkta och konkreta initiativ för att motarbeta klimatstörningar och effekterna av dem: dels att bygga upp ett heltäckande system som varnar för katastrofer i de mest utsatta länderna, dels att öka tillgången till förnybar energi i Afrika.

Icke-statliga aktörer – företag, städer, regioner, organisationer och det civila samhället – har också blivit alltmer delaktiga. Efter ett första mobiliseringsmöte den 26 mars med beslutsfattare från en rad europeiska städer, anordnat på initiativ av Paris borgmästare, offentliggjorde aktörer från den privata sektorn sina första åtaganden inför COP21 i slutet av maj, under den så kallade klimat- och näringslivsveckan som organiserades i Paris. Flera nya internationella sammankomster kommer att äga rum under de närmaste månaderna i syfte att öka medverkan av andra aktörer än staterna.

I Frankrike och runt om i världen planeras ett stort antal evenemang med målet att mobilisera det civila samhället inför den stora klimatkonferensen. Den 6 juni anordnades bland annat en debatt om COP21 i nästan 100 länder och flera franska regioner, med hundratals medverkande medborgare. Resultatet av detta samråd överlämnades till förhandlarna i Bonn.

Anläggningen i Le Bourget iordningställs nu för COP21. Projektet uppfyller höga krav med avseende på miljökvalitet, säkerhet och kostnadskontroll. Storleken på projektet är exceptionell. Här kommer nämligen fler än 40 000 deltagare att tas emot: 20 000 ackrediterade deltagare, 20 000 besökare till de delar som ordnas särskilt för det civila samhället samt drygt 3 000 journalister.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp