Fartyget "Energy Observer" på besök i Stockholm [fr]

Fartyget "Energy Observer" stannar i Stockholm från den 24 maj till den 2 juni, vid Kungliga Slottet i Gamla Stan.

Energy Observer är det allra första vätgasfartyget som går jorden runt och som varken släpper ut växthusgaser eller småpartiklar. Det är en verklig experimentell plattform för eldriven transport på vatten. Den är självförsörjande och drivs av en kombination av förnybara energikällor, som ingår i ett system som producerar vätgas från havsvatten.

Energy Observer seglar för att möta pionjärerna som arbetar med innovation för att skydda vår planet. Över hela världen återuppfinner män och kvinnor jordbruk, energi, ekonomi och rörlighet och hittar lösningar för att skydda den biologiska mångfalden. Värde­fulla och konkreta innovationer som redan fun­gerar och visar att en annan värld är möjlig. Målet är att hitta lösningar för att motverka klimatförändringarna.

Under 2017 reste "Energy Observer" Frankrike runt för att förbättra far­tygets teknik. Året därpå utforskade det Medelhavet och 2019 återvänder det till Nordeuropa.

JPEG - 19.3 Mb
Energy Observer
Marta Sostres

Ett flytande laboratorium för energiomvandling

Energy Observer är en experimentell plattform som fungerar tack vare en revolutionerande energimix. Det är en känd tävlingsbåt som byggts om.

«Ombord på Energy Observer behöver vi solen i lika hög grad som vinden, batterier lika mycket som vattenkraft. Detsamma gäller på land. Energi och lagringssätt är kompletterande och vi måste lära oss hur vi ska få dem att fungera tillsammans: det finns inte bara en enda lösning på den globala uppvärmningen, utan många möjligheter. »

Victorien Erussard, grundare & kapten på Energy Observer

Frankrikes första ambassadör för hållbarhetsmålen

Frankrikes ministerium för ekologisk och solidarisk övergång har utsett Energy Observer till Frankrikes ambassadör för hållbarhetsmålen som FN antog 2015.
Projektet visar konkreta lösningar för att genomföra dem och är samtidigt ett vittnesbörd om vikten av att skydda vår planet.

President Emmauel Macron är utsett till särskild beskyddare av projektet, som också mottagit officiellt stöd från EU, UNESCO och IRENA:.

JPEG - 12.6 Mb
Le navire Energy Observer
M.Sostres

Senast uppdaterad 07/10/2019

Upp