Finansiering av kampen mot klimatförändringarna (20 november 2014) [fr]

Finansiering av kampen mot klimatförändringarna
Kommuniké från Laurent Fabius, Ségolène Royal, Michel Sapin och Annick Girardin

Under en bidragskonferens i Berlin den 20 november 2014 beslutade 21 länder att gemensamt bidra med 9,3 miljarder dollar till gröna klimatfonden (GCF), ett nytt finansieringsverktyg mot klimatförändringarna. Fonden är ett stöd för utvecklingsländer och deras arbete att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader celsuis.

President François Hollande meddelade att Frankrike skulle bidra med upp till en miljard dollar till fonden under FN:s klimatmöte i september 2014, vilket är ett positivt besked som lär engagera fler länder att bidra omgående. Frankrike preciserade att bidraget skulle utgöras av en gåva på 489 miljoner euro och ett räntefritt lån på 285 miljoner euro.

Klimatfondens starka tillväxt innebär att det blir möjligt att från och med 2015 bistå utvecklingsländer ekonomiskt i minskningen av sina växthusutsläpp och hjälpa de länder i mest behov av stöd att anpassa sin politik så att den kan hantera klimatförändringarna.

Att en ekonomisk bas är lagd är en viktig etapp inför klimatkonferensen COP20 i Lima samt COP21 i Paris 2015. Under klimatkonferensen i Paris bör deltagande länder, under överinseende av Förenta Nationerna, nå en global och väl utarbetad överenskommelse mot klimatförändringarna.

Efter att detta tillgivits, meddelade talespersonen följande:
Det faktum att vi redan ett år innan klimatkonferensen i Paris har samlat in 9,3 miljarder dollar till gröna klimatfonden, visar att det finns dynamik och vilja hos det internationella samfundet för att bidra ekonomiskt mot klimatförändringarna. Jag nämner också att nya bidrag tillkännagivits sedan slutet av mötet igår, däribland från Kanada.

Senast uppdaterad 23/05/2018

Upp