Förnyat fransk-tyskt samarbete [fr]

Med anledning av Elyséefördragets 55-årsjubileum har Frankrike och Tyskland antagit en gemensam deklaration för fördjupat samarbete på många områden.

För 55 år sedan undertecknade president Charles de Gaulle och västtyska förbundskanslern Konrad Adenauer ett avtal om samarbete, som är känt som Elyséefördraget. Fredagen den 19 januari träffades deras nutida motsvarigheter Emmanuel Macron och Angela Merkel för att bekräfta och fördjupa samarbetet mellan länderna.
I en gemensam deklaration räknas viktiga samarbetsområden upp:

Förbereda ländernas ekonomier för morgondagens utmaningar, bland annat genom att harmonisera ländernas lagstiftningar.

Föra samhällen och medborgare närmare varandra, bland annat genom satsningar på utbyten och samarbeten inom utbildning, forskning och innovation och kultur.

Agera tillsammans för fred, säkerhet och utveckling, bland annat genom fördjupat polisiärt samarbete.

Möta globaliseringens utmaningar, bland annat genom att tillsammans hitta politiska och tekniska lösningar inom skydd för klimatet, energi, transport, bioteknologi och artificiell intelligens.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp