Förnyat mandatet för FN:s stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA (26 juni 2016) [fr]

Frankrikes utrikesminister Jean-Marc Ayrault uttalar sig om det förnyade mandatet för FN:s stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA.

Jag välkomnar antagandet av resolution 2295 i FN: s säkerhetsråd, som togs med enhällighet, och förnyar mandatet för FN:s stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA, med ett år.

I denna resolution, som lagts fram av Frankrike, understryker säkerhetsrådet de framsteg som har gjorts i genomförandet av det maliska fredsavtalet. Samtidigt uppmanas parterna att intensifiera sina ansträngningar inom områdena politik, säkerhet och utveckling.

För att stödja den positiva utvecklingen har säkerhetsrådet enats om att stärka MINUSMA, som Frankrike har begärt, tillsammans med de maliska myndigheterna och våra afrikanska partner: deras roll för att stödja fredsprocessen stärks, deras väpnade styrka kommer att utökas med cirka 2500 personer till 15 200 soldater och poliser. De får således utökade resurser för att fullgöra sitt uppdrag.

Frankrike kommer att fortsätta stödja Mali, FN och de afrikanska länderna, bland annat genom operation Barkhane och genom Europeiska unionens insatser för en varaktig stabilisering i Mali.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp