Försvarsavdelningen [en] [fr]

Försvarsavdelningens uppgifter

Den franska försvarsavdelningen vid Frankrikes Ambassad i Sverige är under befäl av en högre officer, en försvarsattaché som är representant för det franska försvarsdepartementet hos Frankrikes ambassadör i Sverige och vid de svenska försvarsmyndigheterna.

Försvarsavdelningen ansvarar för att:

  • Informera om den franska försvarspolitiken i Sverige samt om den franska försvarsmaktens kapacitet och försvarsmateriel.
  • Informera de franska myndigheterna om utvecklingen av den svenska försvarspolitiken.
  • Främja de franska och svenska militära relationerna, särskilt inom en multilateral ram som ett led i förstärkningen av den operativa effektiviteten i Europa.
  • Uppmuntra ett europeiskt försvar.
  • Verka som rådgivare till ambassadören och som expert i försvarsfrågor.
  • Delta i främjandet av den franska försvarsindustrin och utvecklingen av försvarsmaterielssamarbetet.

Kontakt

Frankrikes ambassad
Försvarsavdelningen
Kommendörsgatan 13
Box 5052, 102 42 Stockholm

E-post: mdd.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Captain (Navy) Jérôme Chevalier
Försvarsattaché

Romaric Molina
Försvarsattachéns assistent

Stéphanie Prost-Friberg
Översättare / Press och information

Senast uppdaterad 29/09/2021

Upp