Frankrike antar nya åtgärder mot mobbning (28 november 2016) [fr]

För första gången på 20 år minskar mobbningen i Frankrike, detta med 15 % på högstadieskolor. Trots denna positiva trend utsätts flera hundra tusen barn och ungdomar för kränkningar. I år arbetar Frankrike extra hårt med att öka medvetenheten om nätmobbningen.

Regeringen fortsätter kampen mot mobbning

Skolåret 2015/2016 var ett år som präglats av vidareutbildning för lärare och övrig skolpersonal. Bland annat har 300 000 personer som arbetar med barn och ungdomar fått bättre kunskap om mobbning genom ett nystartat nätverk som skapats på initiativ av regeringen. Genom en hemsida och en Facebook-sida försöker nätverket även nå ut till unga för att öka medvetenheten bland dem.

Nätmobbningen har under de senaste åren spelat en allt större roll

Ungefär 6 % av alla högstadieelever i Frankrike beräknas ha utsatts för nätmobbning. Smarta telefoner och sociala medier gör det möjligt för elever att mobba även utanför skoltid, vilket gör att mobbning numera förekommer både på skolgården och på nätet. I en stor kampanj som lanserades i november 2016 har Utbildningsdepartementet i samarbete med organisationen e-Enfance tagit fram riktlinjer i syfte att förebygga och åtgärda nätmobbning. En telefonlinje har även satts in där personer som är utsatta för mobbning och deras familjer kan få juridisk och psykologisk hjälp.

JPEG

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp