Frankrike går med i Global Deal [fr]

PNG

Global Deal är en världsomspännande satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden. Initiativet samlar fack, företag och arbetsgivarorganisationer och länder i en strävan för ordnade förhållanden och goda villkor för anställda och företag.

Samarbetet syftar dels till att utveckla en plattform för att lyfta frågan om partssamverkan och dels till att stärka befintliga samverkansstrukturer. Det kommer att bygga på redan etablerade initiativ och samarbeten, men genom nya, förenade, internationella partners kommer den ges politisk riktning och kraft till den övergripande utvecklingen samt systematisera och skala upp existerande processer.

Global Deal lanserades i september 2016 av statsminister Stefan Löfven. Frankrikes anslutning tillkännagavs av president Emmanuel Macron vid det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november 2017.

Idag har ungefär sextio partner, stater, fackliga organisationer, företag och internationella organisationer anslutit sig till Global Deal i en gemensam insats för att bekämpa ojämlikhet, uppmuntra den sociala dialogen och främja en mer rättvis globalisering.

Mer information finns på franska regeringens respektive arbetsmarknadsdepartementets hemsidor:

gouvernement.fr (på engelska)
travail-emploi.gouv.fr (på franska)

Senast uppdaterad 02/02/2018

Upp