Frankrike ger en miljard dollar till kampen mot klimatförändringarna [fr]

Utdrag ur president François Hollandes tal under klimatmötet i New York den 23 september 2014:

"Vi tror att vi har tid att lösa klimathotet, men idag är det bråttom.

Koldioxidhalten i atmosfären nådde rekordnivåer under 2013. Klimatförändringarna är inte längre en hypotes, utan vi vet med säkerhet att de blivit verklighet. Den globala uppvärmningen hotar fred och säkerhet. Klimatförändringarna det främsta skälet till folkomflyttningar, framför massflykt framtvingad av krig.

Alla typer av insatser måste alltså genomföras för att drastiskt minska utsläppen som bidrar till växthuseffekten, så att vi håller den globala uppvärmningens ökning under två grader.

Just nu diskuterar det franska parlamentet ett lagstiftningsförslag om en energiomställning. I förslaget anges bland annat omfattningen av de energibesparingar som ska uppnås till 2050, en minskning av Frankrikes utsläpp av växthusgaser med 40 procent samt målet om 32 procent förnybar energi till 2030.

FN:s klimatfond är ett nytt sätt att hantera klimatfrågan för oss och vi vill stödja det. Frankrike bidrar därför med en miljard dollar under loppet av de kommande åren.

Klimatfonden kommer att hjälpa länder att investera i sin energiövergång. Samma möjlighet gäller företagen. Klimatfonden är även en tillväxtmöjlighet, en solidaritetshandling och en tillgång för den globala ekonomin i omställningen mot en ny utvecklingsmodell."

Senast uppdaterad 23/05/2018

Upp