Frankrike har kriminaliserat sexköp (6 april 2016) [fr]

Den franska lagen för att stärka kampen mot prostitution och stöd för prostituerade antogs 6 april 2016 av Franska Nationalförsamlingen efter drygt två års parlamentarisk handläggning.

Lagen bygger till stor del på den modell som infördes i Sverige 1999, som var det första landet som röstade ja till kriminalisering av köp av sexuella tjänster.

Den nya franska lagen består av 6 viktiga punkter

  1. Upphävande av olovlig värvning: prostituerade erkänns som offer och inte som kriminella.
  2. Kundernas ansvarsskyldighet: de kan nu bestraffas med böter på 1500 euro; utökade medel till arbetet mot nätverk och hallickverksamhet.
  3. Skydds- och stödåtgärder för prostituerade: kvinnor kan få hjälp och stöd med att ta sig ur prostitutionen. Åtgärderna möjliggörs genom en särskild fond som bland annat finansieras av konfiskerad egendom från koppleri och avdrag från böter.
  4. Förebyggande insatser: kampen mot kommersialiseringen av kroppen kommer att ingå som tema i utbildningar och kurser exempelvis kring medborgarskap.
  5. Möjlighet till tillfälligt uppehållstillstånd i sex månader (och rätt till arbete) för utländska prostituerade som deltar i ett program för att lämna prostitution.
  6. En ny enhet på regional nivå inrättas med uppgift att samordna åtgärder för offer för prostitution.

JPEG

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp