Frankrike intensifierar kampen för barns rättigheter

I samband med barnkonventionens 30-årsdag höll president Emmanuel Macron ett tal om barns rättigheter och välmående. Det hölls på Unescos högkvarter i Paris. Närvarade gjorde också statssekreterare Adrien Taquet, som presenterade en plan för kamp mot våld mot barn. Den innefattar 22 punkter med fem huvudsakliga målsättningar.

1/ Skapa medvetande och sprida information genom att inkludera föreningar i skolverksamhet och barnomsorg i syfte att motverka och förebygga mobbing och sexuella övergrepp.

2/ Göra det lättare för barn i trångmål att ta kontakt med hjälpinstanser, samt motverka tystnadskultur. Verksamheten kring det franska hjälpnumret 119 ges utökade resurser. Var region utses med ett pediatrikteam som ska utbilda, rådgiva och stödja läkare som stöter på barnmisshandel i yrket.

3/ Stärka barns säkerhet i vardagen. Personer som genom sitt yrke kommer i regelbunden kontakt med barn ska genomgå kontroller. Presidenten meddelande även under sitt tal att straffet för att ta del av barnpornografiskt innehåll ska skärpas till fem år. Individer som döms för detta brott kommer automatiskt att skrivas upp på den juridiska plattformen Fijais (det är en lista med sex- och våldsförbrytare) och sedermera förbjudas att arbeta i närhet av barn. Personer i chefs- och ledarposition med rekryteringsansvar inom barn- och ungdomsverksamhet kommer att kunna be att få konsultera denna lista exempelvis vid en anställningsprocess, enligt Macron. Presidenten underströk vidare att cirka var tionde barn har tagit del av pornografi innan elva års ålder. För att motverka denna exponering har president Macron beslutat att internetaktörerna senast om sex månader ska ha inrättat en automatisk föräldrakontroll. Adrien Taquet har fått i uppdrag att tillsammans med internationella och europeiska kollegor under 2020 färdigställa en deklaration om skydd av barn på digitala plattformar.

4/ Förbättrat stöd till barnoffer. Fler specialenheter för behandling av traumatiska upplevelser ska inrättas.

5/ Hindra övergrepp och återfall hos barnförbrytare. Frankrike kommer att inrätta ett hjälpnummer för personer som uppger en sexuell dragning till barn.

Kommande januari kommer president Macron att återkoppla med de aktörer han har inlett ett samarbete med kring dessa specifika frågor.

Här finns presidentens tal i videoformat: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/11/20/30eme-anniversaire-de-la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant

JPEG - 687.3 kb
President Emmanuel Macron - tal om barns rättigheter och välmående.
Elysée

Senast uppdaterad 21/11/2019

Upp