Frankrike lanserar en handlingsplan mot sexism (september 2016) [fr]

Frankrikes regering arbetar aktivt för ökad jämställdhet genom att ta initiativ för att minska diskrimineringar. En handlingsplan mot sexism har antagits och kommer att vara extra prioriterad mellan den 8 september 2016 och den 8 mars 2017, dvs fram till den internationella kvinnodagen.

Frankrikes regering tar aktiva beslut för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Utöver de många åtgärder som vidtagits, lanserades i september handlingsplanen ”Sexisme, pas notre genre”, vilket ungefär betyder ”Sexism är inte okej”. Planen syftar dels till att öka medvetenheten om sexism, dels till att stödja mer konkreta lösningar för att råda bot på den.

I samarbete med aktörer från civilsamhället kommer handlingsplanen att vara extra prioriterad mellan den 8 september 2016 och den 8 mars 2017 genom att:

  • Synliggöra hur sexism tar sig i uttryck i det dagliga livet för kvinnor; på arbetsplatser, i det offentliga rummet, i media, i privatlivet osv;
  • Uppmärksamma de kvinnor som arbetar för jämställdhet, vars arbete ofta faller i glömska;
  • Agera för att alla, i egenskap av vän, familjemedlem, förälder eller annat, upphör med allt som förhindrar jämställdhet mellan kvinnor och män.

Denna handlingsplan utgör en mobilisering som är öppen för alla att delta i. Medborgare, organisationer, företag och andra aktörer kan bland annat engagera sig genom att:

  • Underteckna ett åtgande mot sexism;
  • Dela med sig att sina erfarenheter av sexism på www.sexismepasnotregenre.gouv.fr;
  • Visa stöd för kampanjen #sexismepasnotregenre på sociala medier.

Sexisme pas notre genre! - PNG

Senast uppdaterad 15/11/2016

Upp