Frankrike lanserar en stor hälsokampanj mot rökning (november 2016) [fr]

I Frankrike anordnas i november månad den nationella hälsokampanjen ”Moi(s) sans tabac” (sv: jag/månad utan tobak) av franska socialdepartementet i samarbete med försäkringskassan. Syftet med kampanjen är att uppmuntra rökare att sluta röka under trettio dagar.

Att vara rökfri under en hel månad femdubblarökar nämligen chanserna att sluta röka helt. Efter trettio dagars abstinens är nikotinberoendet mindre starkt och abstinenssymtomen (såsom nervositet och lättretlighet) färre. Kampanjen ger rökarna förutsättningarna att få det kollektiva stöd och den uppmuntran som kan behövas för att behålla motivationen månaden ut.

De som önskar gå med i kampanjen kan anmäla sig på hemsidan www.tabac-info-service.fr där hjälp och stöd erbjuds online för att klara de 30 dagarna. Sedan den 10 oktober finns även ett gratis kit att hämta på apotek med förberedande instruktioner, en trettiodagars plan med dagliga tips och stöd samt en tabell där man på ett enkelt sätt kan beräkna sina besparingar av att vara rökfri.

En stor kommunikationskampanj har genomförts under oktober i syfte att väcka intresset hos rökare, informera personal inom hälso- och sjukvårdssektorn, och uppmuntra lokala aktörer att arrangera hälsofrämjande åtgärder (sluta-röka konsultationer, sportsarrangemang osv.). November månad, då själva kampanjen äger rum, präglas av kommunikationsfrämjande åtgärder såväl som lokala initiativ (av föreningar, kommuner, myndigheten och företag) för att stödja deltagarna.

PNG

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp